domingo, 24 de mayo de 2015

So qui so ( 1520-1583 ) ValenciaSó qui só


Só qui só, que no só io,  
puix d'amor mudat me só.

Io crec cert que res no sia,
o, si só, só fantasia,
o algun home que somia
que ve alcançar algun do,
puix d'amor mudat me só.

Só del tot transfigurat;
só aquell que era llibertat,
i ara d'amors cativat
me veig molt fora raó,
puix d'amor mudat me só.

Si só, puix que en lo món vixc
i a mi mateix avorrixc,
i segons que discernixc
veig la qui em dóna passió
puix d'amor mudat me só.


Para  bajar el libro ( download )
http://www.biblioteca.org.ar/libros/70101.pdf

No hay comentarios:

Publicar un comentario