miércoles, 8 de julio de 2015

006 Cantigas de Santa María .


A que do bon rey Davi 
- 6 -
Esta é como Santa Maria ressucitou ao meno 
que o judeu matara porque cantava «Gaude Virgo Maria». 
  
     A que do bon rey Davi 
 de seu linnage decende, 
 nenbra-lle, creed' a mi, 
 de quen por ela mal prende. 
  
     Porend' a Sant' Escritura, | que non mente nen erra, 
     nos conta un gran miragre | que fez en Engraterra 
a Virgen Santa Maria, | con que judeus an gran guerra 
     porque naceu Jesu-Cristo | dela, que os reprende.

                                                                 DOCUMENTO COMPLETO


No hay comentarios:

Publicar un comentario